تقسیم ماترک پدربزرگ پدری

سلام وقت بخیر اموال که از پدربزرگ پدریم که چندین دهه پیش از دنیا رفته بجا مانده است که این اموال متعلق به عمو و پدرم میباشد لاکن قبل از تقسیم آن ورثه عمویم این اموال را تصرف و بین خود تقسیم نمودند. حال ما باید از لحاظ قانونی چه مسیری طی کنیم که به سهم پدریمان دسترسی پیدا کنیم. با تشکر

31 اردیبهشت 1401 53

با درود؛
کاربر محترم؛ ابتدا با در دست داشتن گواهی انحصار وراثت پدربزرگ، که هویت پدرتان جزو ورثه در آن قید شده است، و همچنین گواهی انحصار وراثت پدرتان، می توانید ضمن تقاضای تحریر ترکه پدر بزرگ،، اقدام به طرح دادخواست تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث پدری را بطرفیت وراث عمویتان، جهت رسـیدگی در دادگاه محل مطـرح نمایید..

# در صورت لزوم جهت دریافت راهنمایی و راهکار لازم، با هماهنگی از طریق مشاوره تلفنی اقدام نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی