الزام به تعهد طبق قرارداد

با سلام قطعه زمینی 270 متری دو سال پیش خریداری کردم فروشنده متعهد شده بود که سیم برقی که از بالای زمین عبور کرده را برطرف نماید و بنده هم قبول کردم منتها بعد از مدتی فروشنده اعلام میکند با مسِِولان مربوطه صحبت کرده و این مورد را برطرف نمیکنند و باید مقداری از زمین هم عقب نشینی شود فروشنده اعلام کرده در قبال این اتفاق زمین دیگری را در نزدیکی همان زمین می دهد حال ضرر و زیان و اگر ان زمین مبلغش کمی بالاتر باشد به چه صورت می باشد ایا بنده ضرری که به بنده زده ایا میشود با معاوضه جبران کرد بدون پرداخت ریالی از طرف من بابت حالا قیمت بالای ان زمین.

24 شهریور 1400 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی