الزام به تعهد طبق قرارداد

یک دست مبل خریداری کردم که با وجود تحویل وجه نقد و چک های اقساط حدود 5 ماه هست که مبلها رو تحویل نداده چیکار میتونم بکنم ؟

24 شهریور 1400 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی