;
آیا مهریه همسر محجور بر عهده قسم است؟

با سلام اگر کسی قیم برادر محجور خود شود که چند سال قبل ازدواج کرده ولی در زمان ازدواج تا الان کسی دیگر قیم بوده مهریه زن محجور به عهده قیم میشود؟

25 شهریور 1400 4

سلام درود
کاربر محترم ازدواج شخص محجور با خود شخص است ولی قرارداد مهریه باید با تنفیذ قسم باشد همچنین مهریه زوجه محجور از اموال شخص محجور پرداخت می شود و تادیه آن بر عهده قسم نیست

سوالات حقوقی مرتبط
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی