آیا مهریه همسر محجور بر عهده قسم است؟

با سلام اگر کسی قیم برادر محجور خود شود که چند سال قبل ازدواج کرده ولی در زمان ازدواج تا الان کسی دیگر قیم بوده مهریه زن محجور به عهده قیم میشود؟

25 شهریور 1400 68

سلام درود
کاربر محترم ازدواج شخص محجور با خود شخص است ولی قرارداد مهریه باید با تنفیذ قسم باشد همچنین مهریه زوجه محجور از اموال شخص محجور پرداخت می شود و تادیه آن بر عهده قسم نیست

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی