روابط کار و کارگر و عدم پرداخت حق و حقوق

سلام. بنده کارمند موسسه مالی هستم. ۱۷ روز مانده مرخصی منفی در پایان سال ۹۹ داشتم . بانک این مدت را هم بعنوان مرخصی بدون حقوق لحاظ کرده و هم مبنای سابقه من را ۱۷ روز کم کرده است آیا اینکار قانونی بوده ؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
متاسفانه سوال را دقت نکردند. بنده مانده مرخصی منفی دارم نه اینکه طلب مرخصی داشته باشم. سوالم هم در رابطه با مانده منفی بود.
25 شهریور 1400 91

بااحترام
کاربر محترم پرسنل طبق بخشنامه های داخلی فقط از ۳۰ روز مرخصی مقداری را میتوانند ذخیره نمایند اگر بیشتر از ان باشد یا باید استفاده نمایند یا اگر استفاده نشود از بین میرود اگر غیر از این باشد میتوانید مطالبه وجه مرخصی ذخیره خود را بخواهید و سابقه نیز نسبت به سال اشتغال لحاظ میشود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی