الزام به تعهد طبق قرارداد

با سلام ،در صورتی که مجوز یک سالن آرایش به اسم یک شریک و با رضایت دیگری صادر شده باشد ،و سهم یکسان داشته باشند آیا کسی که مجوز به اسم او است می تواند بدون رضایت و مشورت با شریک خود اقدام به تعطیلی سالن نماید .با تشکر

25 شهریور 1400 72

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی