الزام به تعهد طبق قرارداد

سلام پدرم ۳ دنگ از منزلی که داشته را به صورت قولنامه به برادرم فروخته در مفاد قولنامه ذکر شده که مبلغ ده میلیون تومان الباقی برآرم به پدرم باید پرداخت کند .هم اکنون حدود ۱۰ سال از این اتفاق گذشته ولی پولی پرداخت نشده الان گفته من همون ده میلیون رو میدم .تکلیف چیه آیا سودی رو پول نباید کشیده بشه چقدر میتونه پدرم طلب کنه از برآرم بابت این ده سال دیرکرد

25 شهریور 1400 74

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی