دیات در اثر صدمه

سلام خسته نباشید میخاستم ببینم دیه من چقد میشه.یک درصد دیه کامل بابت ارش ضربدیدگی مچ پای راست،،یک درصد دیه کامل بابت دامیه پای راست

25 شهریور 1400 96

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی