رسیدگی به درخواست مطالبه وجه چک برگشتی

با سلام به من ی چک بنام داده بودن که بدلیل نداشتن موجودی برگشت زدم از مرحله شورا تموم شده ۱۰ روزه هنوز خبری از دادگاه نیس واینکه طرف گذاشته رفته کانادا بکل ب من میگفت حسابهاش بسته شده بدلیل برگشت چک !الان دادگاه رسیدگی میکنه یا ن ؟چون طرف دیگه ایران نیس ؟

26 شهریور 1400 57

با درود؛
کاریر محترم؛ حضور و یا عدم حضور صادر کننده چک برگشتی در ایران، تأثیـری در روند ر سـیدگی به موضوع چک نداشته و بدون شک دادگاه پس از رسـیدگی، اقدام به اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر صدور حکم محکومیت وجه چک، حسب مورد خواهد نمـود..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی