تقسیم ترکه وفروش مال مشاع

سلام پس از فوت مادرم ،،پدرم ،خواهر بیوه او(خاله ام) که بدون بچه بود را به همسری گرفت پس از چند سال زندگی خاله ام فوت کرد و ۲ ماه پس از ان پدرم فوت کرد حال وارثان خاله‌ام می‌گویند فلان چیز( تلویزیون ولباسشوی و....را خاله ام خریده و می‌گویند جزئ ماترک خاله ام می‌باشد ولی ما می گوییم نه ، مال پدرم می‌باشد واو خریده است تکلیف چیست؟؟؟ تشکر

26 شهریور 1400 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی