شکایت از طریق پدر زوجه امکان پذیر است

دامادم دخترم رو میزنه و چون توی ایلام هست نمیتونم برم زیاد پیشش .چکار کنم؟آیا میتونم از تهران شکایت کنم؟

26 شهریور 1400 46
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی