حضانت فرزندان یعلت اعتیاد

همسرم دوسال بعلت اعتیادشدید به شیشه وشیره گذاشته رفته وهیچ نفقه یی به من وپسر م نداده خودم اینمدت که توخونه اجارهیی خودم تهیه کردم زندگی سپری کردم خودم کارمندم. من یه سوال دارم چطور من سرپرست خانواده بشم یابقولی میگن خودسرپرست. حتما باید برم از شوهرم شکایت کنم.

27 شهریور 1400 65
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی