ایا یا مهاجرت نفقه فرزند توسط پدر قطع خواهد شد

باسلام آیادختری که میخادبره خارج ازکشورنفقه اش قطع میشه؟یاهزینه زندگی درخارج کشوربرعهده پدرمیباشد؟باتشکر

27 شهریور 1400 56
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی