صلح جهت انتفاع اموال خود

سلام، من میخوام اموالم را به نام بچه هام و شوهرم صلح عمرا کنم که پس از مرگم چون مادرم زنده ست کس دیگه ذینفع نباشه، ولی تمام حق و حقوق و اختیارات اموالم را تا موقعی که زنده هستم دارا باشم، لطفا راهنمایی کنید... ممنون

نظر سوال کننده به پاسخ:
انتظاز داشتم کامل تر جواب میدادن
27 شهریور 1400 81

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی