;
صلح عُمـری و آثار و عواقب آن

سلام، من میخوام صلح عمری کنم ایا میشه یه خونه رو به دو پسرم صلح کنم و برای این صلح زمان تعیین کنم برای دوسال یا تا پایان عمر، وهر وقت خودم میخواهم باطلش کنم و در زمانذفوت خدای نکرده یکی از فرزندام دوباره به خودم بر گرده یا صلح باطل شود، خواهش میکنم مرا راهنمایی کلی بکنید،

نظر سوال کننده به پاسخ:
خیلی کوتاه جواب داده شده
28 شهریور 1400 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی