مطالبه نفقه فرزند از پدر

12 سال پیش شوهرم با وکالت به عمویش من را طلاق داد و از کشور خارج شد.طلاق ما توافقی بود و قاضی مربوطه هیچ صحبتی دربارهٔ نفقهٔ پسر 15 ساله ام نکردند. من هم وارد نبودم و عموی شوهرم به من وعدهٔ دروغ داد که پدر پسرم او را تامین خواهد کرد. اگر شوهر سابقم الان در ایران باشد، پسرم می تواند نفقهٔ سالهای گذشته اش را از پدر طلب کند؟

28 شهریور 1400 56
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی