ارث و تقسیمات سهم الارث ، نسبت به وراث

سلام خسته نباشید خانواده ای دارای سه دختر و یک پسر هستند که مادر فوت شده و یک هفته بعد یکی از دختران که این دختر خانواده یک فرزند دختر داره یک همسر ایا برای مطالبه ارث داماد میتواند اقدام کند و جزو ورثه محسوب میشه؟ درضمن مصرف شیشه هم داره داماد و الان هم داخل بیمارستان روانی بستری میشه فرزند دختر هم ۱۴ سالشه این دقیق ارث و ورثه به چه صورتی است؟

28 شهریور 1400 65

بااحترام
کاربر محترم اگر پدر در قید حیات نیاشد سهم پسر دوبرابر دختر است شما بدوا باید اموال مادر را به ۵ تقسیم و ۲تا را پسر و ۳تا را خواهران هرکدام یکی دریافت نمایند سپس سهم الارث داماد نسبت به همسر خود بعلت وجود دختر یک چهارم و مابقی به دختر میرسد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی