آیا با داشتن اعتیاد به مواد مخدر و داشتن رابطه نامشروع و خیانت توسط همسر می توانم برای طلاق اقدام نمایم.

سلام همسرم ب من خیانت کرده و اعتیاد پیدا کرده من واسه طلاق گرفتن چطور باید اقدام کنم چون طوری برخورد می‌کنه ک انگار خیانت نکرده و بد دروغ میگه ک ترک کرده ؟

29 شهریور 1400 66

مطابق بند های عقدنامه اعتیاد به مواد مخدر به نحوی که بر اساس زندگی خانوادگی لطمه وارد نماید از موارد طلاق خواهد بود که جهت اثبات زوج به پزشکی قانونی معرفی می گردد. در خصوص داشتن رابطه نامشروع و خیانت نیز بایستی چنانچه مدارک و دلایلی دارید تحت عنوان رابطه نامشروع شکایت کیفری نمایید و در صورت اثبات نسبت به طلاق اقدام نمایید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی