مطالبه وجه چک و تاخیر تادیه

سلام ببخشید چک برگشتی ازشخصی دارم ودرمرحله حکم قطعی دادن قاضی است واین شخص قبلا سریک معامله ای که ربطی ب این چک نداشت مبلغی به حساب بنده پول ریخته قبل ازتاریخ چک... الان میتواند اون مبلغ را ازاصل چک کم کند؟ میتواند ادعاکند که اون پول ازاین چک بوده؟

29 شهریور 1400 57

بااحترام
کاربر محترم خیر نمیتواند جهت جلوگیری از اینکه بخواهد در دادگاه در مورد این موضوع دفاعی نمایید و عنوان کند که مبلغ واریزی قسمتی از چک بوده بهتر است جنابعالی نیز مستنداتی مثل شاهد و یا قرارداد یا .. ارائه که مبلغ جهت معامله ای دیگر واریز شده است
در صورت بیان این موضوع توسط ایشان شما می توانید قرارداد تنظیمی در خصوص آن معامله را در دادگاه مستند کنید و بیان نمایید که مبلغ واریزی جهت تسویه حساب این قرارداد بوده است
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی