تقسیم ماترک مورث و درخواست سهم الارث

سلام .پدرم ۱۰ سال پیش فوت کرده .۲ برادر و ۳ خواهریم. برادرانم طی ۱۰ سال از فروختن زمین‌های پدری خودداری کردن .و بعداز ۱۰ سال با اعتراض ما .ما ۳ خواهر را دور هم جمع کرده در خانه و به توافق رسیدیم ک نفری یه مبلغی رابه عنوان سهم ما از ارث برداریم و برگه را امضا کردیم و پشیمانی مبلغ ۲۰۰ میلیون تعیین کردیم .حالا ما پشیمون شدیم .آیا می‌توانند کاری کنند .فقط برگه دستی در خانه نوشته شده و امضا کردیم .مرسی

29 شهریور 1400 60

با درود؛
کاربر محترم؛ به استناد گواهی انحصار وراثت می توانید دادخواست تقسیم ماترک و فروش آن و مطالبه سهم الارث خود را جهت رسـیدگی در دادگاه مطرح نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی