سهم زوجه از اموال شوهر در صورت نداشتن فرزند

سلام. وقتی مردی فوت کند که فرزندی ندارد سهم همسرش چقدر میشود؟ پدر و مادر ندارد و فقط یک خواهرش زنده هست

30 شهریور 1400 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی