محاسبه مهـریه به نرخ روز

مهریه زنی که سال ۵۳ ازدواج کرده ۱۰۰ هزار تومان بوده است الان که همسرش فوت کرده، مهریه اش در زمان حال چقدر است

30 شهریور 1400 59

با درود؛
کاربر محترم؛ مهـریه 100/000 تومان در سال ۱۳۵۳ با شاخص تورم بانک مرکزی به نرخ امروز؛ برابر با 387,922,077 تومان بحروف سیصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و بیست و دو هزار و هفتاد و هفت تومان می باشد..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی