درخواست بیمه بیکاری و عدم پرداخت آن

سلام.من ۲۹ تیر ۱۴۰۰ درخواست بیمه بیکاری دادم.برایم جواب امد که به علت عدم سابقه مستمر یکسال گذشته موافقت نمی شود. من در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۹ زایمان کردم و طبق گفته کارمند تامین اجتماعی که بهم گفت ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ باید در لیست بیمه قرار بگیرم بعد از ان رفتم سر کار تا پایان خرداد. من نمیدانستم که باید قبل ۶ ماه شکایت میکردم. یکماه پیش از تامین اجتماعی در دیوان عدالت ادادی شکایت کردم و پاسخش امروز امد که به دلیل اینکه زمانش گذشته موافقت نمیشود. الان میخواهم بدانم ایا راه حلی برایم هست که ان سا ماه سابقه بیمه ام پر شود؟ ایا تجدید نظر رای را عوض می کند؟

30 شهریور 1400 72

با درود؛
کاربر محترم؛ بیمه‌شدگانی می‌توانند ماهانه مستمری بیمه بیکاری دریافت کنند که شرایط زیر را دارا باشند:
۱- حتما به‌صورت غیر ارادی بیکار شده باشند.
۲- پیش از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.
۳- حداقل یک‌سال سابقه بیمه در آخرین کارگاه داشته باشند.
۴- مستمری‌بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده کلی نباشند.
۵- یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه داشته باشند.
۶- بیمه‌شدگانی که بدلیل حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی بیکار شدند، نیاز به داشتن حداقل سابقه بیمه ندارند و بیمه بیکاری را دریافت خواهند کرد.
۶- افرادی که در زمره صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری قرار می‌گیرند، مشمول بیمه بیکاری نیستند.
۷- کارگران فصلی درصورتی‌که صرفا در اثنای فصل کار اخراج شده و بیکاری آنها غیرارادی تشخیص داده شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
حالیه در پاسخ سـئوال شما باید گفت که اصولا تجدیدنظرخواهی حق شماست و تجدیدنظر خواهی از رأی صادره، بستگی به مدارک و مستندات ابرازی شما دارد. که در موضـوع فوق الاشاره با توجه به نداشتن دلیل و مدرک جدیدی، بنظر نمی رسد که توقیفی در اینخصوص حاصل گردد..
موفق باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی