;
استخدام وکیل دادگستری به شرط نتیجه

چنانچهذوکیلی باشد که کل هزینه خود را بعد از پایان و نتیجه دادن کار بگیرد تناس بگیرید 09914900196

30 شهریور 1400 14

با درود؛
کاربر محترم؛ هر چند که موضوع پرونده را ذکر ننمودید. ولی با این وصف، در حالت کلی؛ اصـولا وکالت تعـهد به نتیجه نیست، بلکه به تعـهد به وسـیله می باشد..
فلـذا وکیل نمی‌تواند نتیجه را تضمین کند، چون نتیجه پرونده توسط مراجع ذیصلاح تعیین می‌شود نه وکیل،،
موفق باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی