دستمزد کارشناس نفقه در سال جدید

سلام وقت بخیر،حداقل و حد اکثر دستمزد کارشناس تک نفره نفقه در سال1400 چقدر است؟

30 شهریور 1400 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی