وکالت در طلاق توافقی

سلام من به همسرم وکالت در طلاق دادم که وکیل گرفت ، بعد درخواست طلاق توافقی داد این پیام در سامانه ثنا اعلام شده : نسبت به خواسته طلاق توافقی طی شماره ..... مورخ حکم اعلامی صادر شد. (صدور حکم طلاق) و بعد صدور حکم ، این نامه وصول شده : *نامه وارده به شماره مورخ .... از طرف «شخص پرونده» با موضوع «وصول لایحه» در تاریخ .... واصل و به شماره ثبت گردید بعد نتیجه نهایی میزنم میگه پرونده مختومه شده معنی وصول لایحه بعد صدور حکم طلاق چیه؟

30 شهریور 1400 54
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی