قرارداد اجاره موتور

اگر موتور خودم را اجاره بدم برای پیک، مسئولیت تصادفات و غیره چگونه میتونم به راننده محول کنم؟؟

31 شهریور 1400 41

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی