ارزش واقعی ملک توسط کارشناس چگونه مشخص میشود

با سلام و احترام، طبق درخواست دادگاه از اداره مالیات ارزش منطقه ای زمین جهت ابطال تمر بابت واخواهی متری 38000 تومان مشخص شده است،ارزش واقعی ملک بعد از صدور حکم با توجه به مبلغ ارزش منطقه ای مشخص شده چقدر توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص می‌شود؟

31 شهریور 1400 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی