قرارداد نزد ‌یکی از شرکا امانت گذاشته شده پس نمیدهد.

سلام توافقنامه ای در سه نسخه بین سه نفر شرکا تنظیم گردید و امانت نزد یکی از دوستان بدون رسید گذاشتیم حالا بخواهیم ازش طلب کنیم وایشان پس ندهد راه قانونیش چگونه است. سپاس از همکاری شما

01 مهر 1400 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی