جلوگیری از تحریر ترکه ماترک متوفی توسط دادگاه

سلام، دیروز حکم مهر و موم ترکه صادر شد و رفت برای اجرا رئیس دادگاه جلوش رو گرفت گفت اجراش نمیکنم هرکاری میخوای بکن، الآن من باید چکار کنم؟

01 مهر 1400 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی