سهم الارث فرزند و مادر چه مقدار میباشد

سلام وقت بخیر اگر کسی در تصادف فوت کرده باشه و دارای یک فرزند پسر باشد و مادرش در قید حیات باشد و همسر طلاق گرفته سهم دیه بین فرزند و مادر چگونه تقسیم میشود؟

02 مهر 1400 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی