فسخ قرار نسبت به مفاد قرارداد

سلام ملکی داشتم که با یک ملک دیگر معاوضه کردم و در مبایعه نامه درج شد که ملک هر کس در اراضی ملی باشد معامله فسخ میشود ضمنا من تانکری در ملک داشتم که قرار بر این شد مبلغ ان جداگانه به شخص سوم که من هم قبول کردم پرداخت شود لازم به ذکر است که بنده تانکر را چون ملک را با طرف تعویض کردم فروختم و حالا نفر سوم نیست و از تفوت دوملک نیز قرار بود مبلغی از پول تانکر کم کنم حالا ملک طرف از اراضی ملی هست ولی طرف معامله رو فسخ نمیکنه در ضمن وقتی هم میگیم میگه من تانکر رو خریدم اونو بر میدارم ملک رو تحویل میدم هیچ سند و کاغذی هم بابت خرید و دادن پول تانکر نداره ایا میتونه چنین ادعایی بکنه

02 مهر 1400 56

بااحترام
کاربر محترم درمورد تانکر هرشخصی مدعی ادعای باشد باید ان را با مدرک محکمه پسند اثبات نماید
درمورد فسخ نیز در مفاد قرارداد اورده شده در صورت مستحق الغیر بودن زمین معامله فسخ میباشد شما میتوانید از طریق دادگاه اقدام نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی