مدارک جهت گرفتن حق اولاد و بیمه فرزند

سلام. خسته نباشیدبرای حق اولاد وبیمه چه مدارکی لازم است؟

02 مهر 1400 287

بااحترام
کاربر محترم سوال شما کلی میباشد اگر اشتغال به کار دارید و جهت ارائه به محل خدمتی خود میباشد اصل و کپی شناسنامه خود و فرزند و همسر مورد نیاز است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی