سهم الارث زوجه و مهريه پس از فوت زوج

مرحوم دارای زوجه و ابوین و سه دختر مهریه خانم در سال ۱۳۶۷ مبلغ سیصد هزار تومان تایین گردیده . حالا مبلغ 755 میلیون تومان نقدینگی بین وراث چگونه تقسیم میشود ؟

03 مهر 1400 89

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی