فسخ قرارداد در صورت عدم پرداخت چک

سلام یک قرارداد فروش آپارتمان دراملاکی بستم وخریدار چک اول بتاریخ ۲۵/۶/۱۴۰۰ درحسابش پول نبود ومن بتاریخ ۲۷/۶/۱۴۰۰ مراجعه کردم وموجودی نداشت وچک رابرگشت زدم.داخل قرارداد نوشته شده است اگر به هردلیلی یکی ازچکها برگشت خورد قراردادباطل است.من می توانم شکایت کنم یانه؟

03 مهر 1400 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی