حق حقوق زوجه در زمان طلاق

سلام به دلیل مشکلات متعدد نظیر ندادن نفقه طی ۱۷ سال زندگی مشترک(کلیه هزینه ها با من بود)، اعتیاد حدود ۱۰ سال و مصرف الکل و ناسازگاری خانواده و... قادر به ادامه زندگی نیستم. اگر وکیل بگیرم می توانم مهریه و نقه این چند سال را دریافت کنم و چه مدت طول میکشد؟

03 مهر 1400 70
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی