ایا میشود سابقه بیمه نیروی مسلح را برد زیر نظر تامین اجتماعی؟

سلام ایا میشود سابقه بیمه نیروی مسلح را برد زیر نظر تامین اجتماعی؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
سپاس بیکران
11 مهر 1400 60

با درود؛
کاربر محترم؛ در صورت داشتن بیمه فعال در بیمه تامین اجتماعی می توانید سوابق اشتغال خود را به بیمه تامین اجتماعی انتقال دهید.
فلذا سابقه بیمه نیروهای مسلح قابل انتقال است، حتی اگر شخصی از سازمان نیروهای مسلح اخراج هم شده باشد، این اخراج شدن وی، دلیلی برای از بین رفتن سوابق او نمی شود. بنابراین کسی که به هر دلیلی دیگر کارمند این اداره نیست و در جای دیگری مشغول به کار است، بخواهد می تواند سـابقه بیـمه نیروهای مسلح خود را به صندوق تامین اجتماعی منتقل کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی