خرید ملک در رهن بانک

سلام بنده سال 97 ملکی خریداری کردم که صاحب اصلی سندآمریکا تشریف داره و قبل از رفتن ملک رو فروخته بود به آقای اسدی و آقای اسدی چند ماه بعد فروخته به آقای محمد وآقای محمد فروخته به بنده حال سندمادر رهن بانک هست یعنی صاحب اصلی سند قبل از فروش وامی برداشته و سند رهن بانک گذاشته حال ایشان آمریکاست3سال که دادخواست دارم میدم ولی رای بنده رو برمحکومیت صاحب سند اصلی میدن صاحب اصلی هم آمریکاست یعنی کسی که به بنده فروخته و در قبالش به بنده تعهد داده رو هیچکاره میدونن آیا رای درست هست ومن باید برم فک رهن کنم

نظر سوال کننده به پاسخ:
درسته ولی بدهی 400میلیون هست نه 4میلیون ارزش ملک کلن 600میلیون هستش یعنی من باید ملک و از رهن در بیارم
12 مهر 1400 57

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی