;
عدم بیمه کارگر توسط کارفرما

سلام من درمغازه سمساری کارمیکنم بیمه نیستم بدون قراردادم تومغازه سقوط کردم شیشه شکسته اسیب زدبه صورت وبدنم دیه تعلق میگیره شکایت بکنم؟

15 مهر 1400 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی