پرداخت وجه بایت خرید تفنگ شکاری و عدم تحویل

سلام.، اگر شخصی تفنگ شکاری بخاد کسی واسه اش بیاره ولی طرف مقابل پولش رو بخوره وتفنگی دست مورد نظر نرسه آیا شخص مورد که تفنگ میخاسته ولی بدستش نیومده جرم حساب میشه یانه

نظر سوال کننده به پاسخ:
طرف گفته تفنگ شکاری مجوز دار، ولی هنوز چیزی بدستش نیومده چه مجوز دار چه غیر مجوز، اینجا فقط پول طرف که تفنگ میخاسته خورده شد. آیا برای طرف که تفنگ شکاری میخاسته جرم حساب میشه یانه
20 مهر 1400 56

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا با توجه به اینکه هنوز عمل خرید انجام نگرفته، فلذا جرمی محقق نگردیده است..
بنابر این شما می توانید به استناد رسـید پرداختی در اینخصوص، دادخواست مطالبه وجه بطرفیت خوانده مطرح نمایید..
موفق باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی