آیا می توان هر اسمی را به نام دلخواه داد ؟

سلام میخواستم بدونم ایا اسم سعیده رو میشه به شیدا تغییر داد و داخل شناسنامه عوض کرد؟مراحلش چجوریه

22 مهر 1400 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی