;
تنظیم اقرار نامه جهت سهم الارث

سلام پدرم ١٢ متر از زمين منزل پدري ارث مي برد حالا رفتند براي گرفتن سند و اينكه كارهاي اداري را يك نفر انجام دهد امضا كردند در دفتر ثبت كه به نام خواهرش سند بيايد.حالا اگر روي كاغذ متني بنويسيد و خواهرش و خودش و خواهران ديگر به عنوان شاهد امضا كنند كه اين امضا فقط براي كاراي اداري است و حق فروش و ساخت و اينا ندارد و سهمش را نگرفته اين كاغذ دست نويس و اين متن سنديت دارد؟ مي تواند در صورت اينكه خواهرش زيرش بزند به دادگاه ارائه دهد؟ يا راه ديگه اي كه محكم تر باشه هست؟ اصلا الان كه رفته امضا كرده ميشه اعتراض بزنه يا پشيمون بشه تا سند نيمده؟ ميشود قولنامه تهيه كنند كه خواهرش ١٢ متر از خونه را به پدرم فروخته؟

23 مهر 1400 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی