;
الزام به انجام تعهد

سلام من برای مسکن ملی ثبت نام کردم اسمم در آمد چون پول نداشتم به خالم گفتم پولش اون بده ولی شریک یه کاغذ بین خودمان نوشتم مه دیگه هیچ حقی ندارم بابت زمین چون او پولش داده ولی گفت ای کاغذ به خطر اطمینان سودش بعدا نصف میکنیم حالا زده زیر حرفش میگه مدرک دارم حقی نداری چکار بکنم تورا خدا کمکم بکنین

23 مهر 1400 14

بااحترام
لطفا خودشما یکبار متن را مطالعه نمایید ببینید میتوانید متوجه بشوید
با این حال اگر مدرکی بر تقسیم یا شراکت دارید باید الزام به تعهد نمایید ودرصورت نیاز از مشاوره تلفنی استفاده نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی