تبادل لوایح در تجدید نظر

سلام وقت بخیر من برای اغغیز نام اقدام کردم و دادگاه رأی موافق دادن اما الان برای من یه ابلاغیه با عنوان تجدید نظر اومده در سامانه ثنا با این متن متن ابلاغیه: در خصوص تجديدنظر خواهي خانم/آقاي ثبت احوال شهرستان بروجرد بطرفيت شما نسبت به دادنامه صادره از اين شعبه ، به پيوست نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهي به شما ابلاغ ميشود . مقتضي است حسب ماده 346 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني چنانچه پاسخي داريد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ،به نحو مكتوب به اين دادگاه تحويل دهيد . در غير اينصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجديدنظر ارسال ميگردد. ضمنا به پيوست دادخواست تجديد نظر خواهي/فرجام خواهي (و ضمائم) ارسالي از خدمات قضائي (مکانيزه) ارسال مي گردد. حالا من میخواستم بدونم موافقت نهایی داده شده یا خیر

25 مهر 1400 363

بااحترام
کاربر محترم در دادگاه بدوی رای بنفع شما صادر گردیده است و در ادامه ثبت احوال اعتراض نموده است حال از شما خواسته شده است که لایحه علت تغییر نام را با متنی قوی تر ارائه دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی