تبادل لوایح در تجدید نظر

سلام وقت بخیر من برای اغغیز نام اقدام کردم و دادگاه رأی موافق دادن اما الان برای من یه ابلاغیه با عنوان تجدید نظر اومده در سامانه ثنا با این متن متن ابلاغیه: در خصوص تجديدنظر خواهي خانم/آقاي ثبت احوال شهرستان بروجرد بطرفيت شما نسبت به دادنامه صادره از اين شعبه ، به پيوست نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهي به شما ابلاغ ميشود . مقتضي است حسب ماده 346 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني چنانچه پاسخي داريد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ،به نحو مكتوب به اين دادگاه تحويل دهيد . در غير اينصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجديدنظر ارسال ميگردد. ضمنا به پيوست دادخواست تجديد نظر خواهي/فرجام خواهي (و ضمائم) ارسالي از خدمات قضائي (مکانيزه) ارسال مي گردد. حالا من میخواستم بدونم موافقت نهایی داده شده یا خیر

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنونم از توضیحاتتون
25 مهر 1400 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی