;
خواستار پیگیری پرونده از شورای حل اختلاف مارگون بعد ار ۳ ماه چه کار کنیم.؟

خواستار پیگیری پرونده از شورای حل اختلاف مارگون بعد ار ۳ ماه چه کار کنیم

25 مهر 1400 18

با درود؛
کاربر محترم؛ در صورتیکه موضوع پرونده حقوقی بوده و منجر به اتخاذ تصمیم نگردیده باشد، قابل پیگیری است و می توانید جهت پیگیری پرونده اقدام نمایید..
در صورت لزوم جهت دریافت گردشـکار پرونده، از طریق مشاوره تلفنی اقدام نمایید تا سریعا نتیجه پرونده مذکور از سایت ثنا اسـتعلام و برایتان اعلام گردد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی