;
مخالفت با جدایی فرزند 21 ساله پسر

فرزند پسر ۲۱ سال در امریکا در کالیفرنیا که با متدر وپدر زندگی میکنددانشجو وکار هم نمیکنه بگذارد برود بی خبر خانه دختر ایا خانواده پسر میتوانند جلو پسر شون که با انها زندگی میکرده بگیره که نروند خانواده پسر چکار میتوانند بکنن برای مخالفت جدایی فرزندشان که شغل ندارند دانشجو از نظر انها تک پسرشان شرایط مستقل شدن ندارد چکار میتوانند بکنند. باتشکر

29 مهر 1400 23

با درود؛
کاربر محترم؛ صرفنظر از توضیحات شما؛ اساسا با توجه به قوانین جاری تمامی کشورهای جهان در خصوص سن حصانت و یا سرپرستی فرزند؛
اصـولا فرزند پسر با داشتن سن 21 سال از سن حضانت خارج بوده و به تنهایی می تواند برای زندگی مستقل خود تصمیم بگیرد..
مؤید باشـید..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی