;
زمین کشاورزی و روابط زارع و مالک

با سلام یک زمین کشاورزی حدود 30 اجاره پدر اینجانب بوده و هر سال اجاره آن بصورت توافقی پرداخت شده در حال حاضر اگر صاحب مال خواستار بازپس گیری مال را داشته باشد آیا حقی برای پدر بنده وجود دارد با توجه به اینکه اجاره نامه کتبی هم ندارد با تشکر

30 مهر 1400 34

با درود؛
کاربر محترم؛ اصـولا با پایان مهلت اجاره پدرتان،، قرارداد فیمابین منتفی گردیده و دیگـر حقی در زمین مذکور نخواهد داست..
حال چنانچه منظور شما مطالبه حق ریشه باشد،، صـرفا تحت شرایطی می تواند حق ریشه (حق زارعانه) مطالبه نماید..
حق زارعانه چه در عقد پیش بینی شده باشد، چه پیش بینی نشده باشد، به زارع تعلق می گیرد.
حق ریشه از تعهدهای فرعی است که بر گردن مالک است و باید آن را پرداخت کند. که بصورت شرط ضمن عقد می باشد. و حتی اگر چنین شرطی در عقد ذکر نشود، به لحاظ عرفی و اینکه عرف این تعهد را برای مالک می داند، به منزله ذکر در عقد است.
تا زمانیکه ملک در اختیار زارع است، نمی‌تواند حق زارعانه را از مالک درخواست کند و زمانیکه ملک از اختیار و تصرف زارع درآمد، می‌تواند حق زارعانه خویش را از مالک درخواست کند..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی