نحوه محاسبه هزینه خرید دستگاه پمپ آب در بین مالکین مشاعی ساختمان

برای خرید دستگاه پمپ آب ساختمان ۶واحده که طبقه اول و دوم دو واحدی (۴۰متری) هستند و طبقه سوم و چهارم تک واحدی (۸۰متری) نحوه محاسبه چگونه است؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
برخی از مشاورین حقوقی اظهار دارند بر اساس متراژ محاسبه می شود
01 آبان 1400 39

با درود؛
کاربر محترم؛ طبق قانون تملک آپارتمان ها؛ در خصوص هزینه های مشاعات مجتمع ساختمانی؛ بخش‌هایی که با زیربنا ارتباط دارد؛ مثل آسفالت پشت‌بام، آب و برق و گاز و... به نسبت مساحت آپارتمان محاسبه می‌شود و سایر هزینه‌هایی که ارتباطی به مساحت ندارد؛ مثل هزینه سرایداری، نظافت راه‌پله، تعمیر شوفاژخانه، آسانسور، پمپ آب و قسمت‌های مشاع به طور مساوی تقسیم می‌شود.
مؤید باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی