;
توقف خودرو بدون ابلاغ

سلام باتوجه به اینکه به بنده ابلاغ توقیف خودرو نگردیده و خریدار از بنده شکایت کرده تکلیف بنده چی خواهد بود باتوجه به اینکه خریدار یک روز بعد پولو به بنده داده وقرار بوده از خودرو استعلام نماید

01 آبان 1400 20

بااحترام
کاربر محترم اگر در قرارداد در مورد دیر پرداخت نمودن ثمن معامله توافقی صورت گرفته باشد و خریدار دیر واریز نموده مثلا اگر حق فسخ یک طرفه قرار داده باشید درصورت توقیف میتوانید نسبت به ان قسمت قرار داد از خود دفاع نمایید .
درمورد ابلاغ احتمالا یا شکایتی صورت نگرفته و طرف مقابل جهت عکس العمل شما فقط عنوان نموده که شکایت کرده است پس مشکلی ندارد اما اگر مطمئن باشید شکایت انجام گرفته ،پیامک ارسال میگردد .مگر شماره تماس واهی ارائه داده باشد که بدون اطلاع شما خودرو را توقیف نماید علی الحال شما میتوانید به راهور منطقه خود مراجعه نمایید و از توقیف نمودن خودرو اطلاع حاصل نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی