;
عدم تراضی وراث در عمل به وصیت

با عرض سلام، در تقسیم اراضی شخص فوت شده، اگر یکی از وراث مدام مخالفت کند، چکاری باید انجام داد؟ دوم اینکه هر چی توی وصیت نامه نوشته باید انجام داد، مثلا یک زمین را فقط برای یک نفر نوشته بقیه از آن سهم ندارند؟

01 آبان 1400 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی